Požární uzávěry - Inteligentní systémy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Požární bezpečnost bývá často podceňovaná záležitost, ale je při tom velice důležitá při minimalizaci škod při požáru.
 Důležitým prvkem požární prevence jsou požární uzávěry, ucpávky, které zamezí případnému šíření ohně. Nejdříve tedy trochu nudy-teorie. kde se pokusíme objasnit co všechno uvlivňuje tvorbu požární ucpávky, či požárního nátěru

Při posuzování požární bezpečnosti staveb je nutno vycházet z ČSN, ČSN EN, případně obdobných zahraničních 
norem (DIN). Podle ČSN je požární uzávěr otvoru definován jako stavební konstrukce bránící šíření požáru v požárně-dělících konstrukcích (dveře, vrata, poklopy), popřípadě uzávěr technických nebo technologických zařízení, např. uzávěry šachet, požární klapky. Dále podle této normy je požární odolnost (stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů) doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce, tj. ke ztrátě nosnosti a stability, porušení celistvosti nebo překročení mezních teplot. V oblati požárních uzávěrů nabízíme osvědčené spolehlivé systémy Hilty. Tímto systémem jsem schopni vyřešit veškeré požární prostupy, ať kabelové, prostupy vzduchotechniky, zdravotních rozvodů  atd.

Nabízíme také nejrychlejší ucpávku na světě dodávanou firmou HILTI. Tato ucpávka je určena pro kabelové svazky a je hotová do pěti munit a za velice nízkou cenu. Kontaktujte nás pro více informací.
Ucpávka, kterou lze libovolně odebírat a přidávat vodiče, bez nutnosti obnovy ucpávky
Jako novinku nabízíme požární ucpávku, které unožňuje snadné přidání, či odebrání kablů. Toto řešení je vhodné například pro servrovny, nebo obecně místa, kde je často požadavek na změnu kabeláže. Díky této ucpávce dochází k výrznému ušetření financí a není nutné zvát certifikovanou firmu.
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky