Rešení přístupového systému pro školy - Inteligentní systémy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Představujeme příklad zabezpečení přístupu nežádoucívh osob do školy

Elektronický přístupový systém se stává čím dál častější součástí běžného života a můžeme se s nim potkat skutečně téměř všude. Významnou mírou přispívá také ke zvýšení bezpečnosti ve školách. Entry systém kontroly vstupu v součinnosti s kamerovým systémem a dalšími zabezpečovacími systémy dokáže eliminovat rizika a usnadnit bezpečnost provozu školního zařízeni. 

 Na vchodech do budovy školy jsou na každém z bezúdržbových vstupních turniketů umístěny bezkontaktní čtečky RFID karet pro otevření zámků studentskými kartami. Samostatné branky pro handicapované studenty využívají čteček s prodlouženým dosahem pro otevírání bezbariérových dveří pro určené osoby.

Vchody jsou osazeny čtečkami Entry a  docházkovými terminály pro učitelský sbor a obslužní personál. Docházkový systém využívá stejných karet jako pro přístup a umožňuje jednoduchou evidenci docházky a online zjišťování reálné přítomnosti zaměstnanců ve škole.
Použití karet na vstupech je vyhodnocováno v softwaru podle nastaveného scénáře pro pohyb studentů či jiných osob v areálu školy. Jednotlivý studenti mají podle časového rozvrhu přístup jen do učeben a laboratoří jim určených, bez možnosti pohybu v nestřežených částech objektu či rizika úrazů apod.  

Na vstupní RFID čtečky do těchto prostor je uplatněno softwarové pravidlo povinnosti přihlášení nejprve vyučujícího učitele pro potvrzení jeho přítomnosti, aby se předešlo nekontrolované manipulaci s vybavením laboratoří.

V nastaveném čase přestávek je automaticky systémem zpřístupněna oddechová zóna a elektronicky spínanými výstupy kontrolérů je zapnut poslech školního rádia a odvětrávání zóny. Učebny, pokud systém detekuje, že v nich nikdo není, jsou uzamčeny.

Pro zvýšenou bezpečnost jsou všechny vstupy do areálu i vnitřní přístupové body osazeny senzory otevření dveří. V případě násilného otevření vstupu bez použití autorizované RFID karty Entry systém okamžitě varuje obsluhu SMS správou nebo emailem.

Celý systém je možno doplnit kamerou s technologií pro identifikaci tváří, která automaticky upozorňuje obsluhu na vstup nežádoucí osoby, uložené v databázi systému.

Toto je příklad reálného systému instalovaný ve škole
  
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky